Enkel sökning

 Detta är en webbplats för docha:s bibliotek. Tyvärr har vi ingen utlåning till allmänheten. Katalogen finns helt och hållet för privat nytta och nöje. Du kan kontakta oss via en länk i slutet av varje katalogpost.

Kort historik kring katalogen. De första posterna registrerades runt 1999. Katalogiseringsklienten är byggd i Visual Basic och detta webbgränssnitt i CodeIgniter. All katalogisering sker enligt en lätt twistad version av KRS. Katalogposterna matas in i ett anpassat MARC-format, som huvudsakligen ansluter till LIBRIS gamla, svenska MARC-format, LIBRIS-MARC. Det har fördelar jämfört med MARC21, bland annat vad gäller hantering av flerbandsverk och att interpunktionen genereras automatiskt. Klassifikation sker enligt SAB samt, för litteratur om omvårdnad, enligt NLM:s avdelning WY. Biblioteket är också uppställt enligt SAB med undantag för ljudupptagningarna där vi har ett eget system för hyllsignum.

Sökningar

Tjänster