Notice: Undefined index: faltnr in /var/www/bellis_format/index.php on line 31 Notice: Undefined index: klass in /var/www/bellis_format/index.php on line 32 Notice: Undefined index: redigera in /var/www/bellis_format/index.php on line 34

Formattyper

Bibliografiskt format

0XX

001 - Kontrollnummer

003 - Identifierare för kontrollnummer

005 - Tid och datum för senaste transaktion

006 - Bibl. koder - biaspekt

007 - Fysisk beskrivning i kodform

008 - Bibl. koder

020 - ISBN

021 - Länk till huvudpost

022 - ISSN

024 - Andra standardnummer eller koder

028 - Editionsnummer

033 - Tid och plats för händelse

035 - Systemnummer

040 - Katalogiserande instans

041 - Språk

042 - Katalog-/bibliografikod

047 - Kod för musikalisk form/genre

048 - Kod för instrumentnamn och röstlägen

060 - NLM klassifikationskod

080 - UDK-klassifikation

081 - SAB-klassifikation

082 - Dewey Decimal Classification

084 - Annan klassifikationskod

LDR - Postetikett